Ustalanie narodowości

Poszukiwanie dokumentów zawierających informacje o narodowości Państwa przodków: polskiej, żydowskiej, niemieckiej, rumuńskiej, greckiej, bułgarskiej itd.

Możliwe jest przeprowadzenie zarówno kompleksowego badania, jak i przegląd poszczególnych źródeł archiwalnych.

Jak działa poszukiwanie?

Po zapoznaniu się z danymi wejściowymi oceniamy perspektywy i oferujemy możliwe opcje poszukiwania.

W ciągu badania mogą być sprawdzone następujące rodzaje źródeł: księgi aktów USC, tzw. księgi domowe lub gospodarstw domowych, wojskowe dokumenty rejestracyjne, dokumenty partyjne, formularze i akta osobowe z miejsc nauki lub pracy, sprawy śledcze.

Na podstawie znalezionych danych sporządzane są dokumenty urzędowe zawierające informację o narodowości przodka: zaświadczenia archiwalne, akty urodzenia/małżeństwa/zgonu, poświęcone odpisy.

Cena
Kompleksowe poszukiwanie
od 650 €
2 mies.
Wniosek do archiwum
od 100 €
1 mies.