Poetapowe badanie rodowodu

Badanie genealogiczne można podzielić na etapy. Na podstawie wyników każdego etapu sporządzany jest raport i uzgadniane są dalsze prace.

Po ukończeniu wszystkich etapów badań historia rodziny może zostać przewrócona do połowy XVIII – końca XVII wieku.

Pierwszy etap

W pierwszej kolejności ustalamy przynależność administracyjną i parafialną miejscowości, w której mieszkali Państwa przodkowie. Następnie dokonujemy doboru niezbędnych zasobów archiwalnych, przeglądamy ich opisy, ustalając w ten sposób zachowanie pierwotnych i wtórnych źródeł genealogicznych, które mogą zawierać informacje o Panstwa genealogii.

Następnie przeglądamy 10 źródeł archiwalnych. Szukamy informacji o urodzeniu Państwa przodka; ustalamy pełne imiona i nazwiska jego rodziców, ich status społeczny i wyznanie. Najczęściej informacje są przywracane do szóstego pokolenia.

Kolejne etapy

Następnie w odrębnych etapach dokonujemy przeglądu pozostałych dokumentów archiwalnych (księgi metrykalne, rewizje podatkowe, listy wyznaniowe, wtórne źródła genealogiczne) w celu pogłębienia i poszerzenia informacji uzyskanych w wyniku pierwszego etapu.

Wyniki przekazywane są w formie raportu zawierającego kopie dokumentów. Sporządza się także drzewo genealogiczne.

Cena
Pierwszy etap
od 750 €
2 mies.