Kompleksowe badania rodowodowe

Prowadzenie badań genealogicznych w linii wstępnej („wgłębnej”) dla określonej liczby pokoleń na jednej gałęzi rodziny.

Przeciętnie historia rodziny zostaje przywrócona do drugiej połowy XVIII - końca XVII wieku.

Jak wygląda proces pracy?

 

Na podstawie wstępnych danych przeprowadzamy badanie, ustalamy stan zachowania i lokalizację źródeł archiwalnych związanych z historią Państwa rodziny.

Następnie nasz specjalista odwiedza archiwum, gdzie bada od 30 źródeł informacji genealogicznej: księgi metrykalne, rewizje podatkowe, listy wyznaniowe i poborowe, wyniki spisów ludności, listy rodzin i inne dokumenty.

Na podstawie ujawnionych informacji ustalamy, gdzie i jak mieszkały różne pokolenia Państwa przodków: imiona, lata życia, płeć i wyznanie, zawód, skład rodziny, służba wojskowa, posiadanie nieruchomości i wiele więcej.

Następnie piszemy raport o wykonanej pracy, dostarczane są kopie dokumentów archiwalnych i sporządzane jest drzewo genealogiczne.

Cena
Badanie standardowe
od 1800 €
4 mies.
Zaawansowane badanie
od 3500 €
od 6 mies.