LONG STORY SHORT

Centrum genealogiczne Sarmata Recro zostało założone przez historyka Aleksandra O. Krasowskiego 6 października 2016 roku w Kijowie. Głównym kierunkiem naszej działalności było badanie historii lokalnej i prowadzenie badań genealogicznych na terenie Ukrainy.

Jesienią 2020 roku Sarmata Recro stała się organizacją międzynarodową: w Krakowie powstał oddział, na którego czele stoi badaczka Iryna Sielatycka. Od tego czasu geografia naszych poszukiwań poszerzyła się o Polskę, a naszymi klientami zostały osoby z różnych części świata.

Na dzią may już ponad 800 badań wykonanych na zamówienie badań. W szczególności zbadaliśmy genealogię pisarza Oleksandra Dowżenki, poety i autora tekstów Anatolija Poperechnego, znanego agronoma i organizatora przedsiębiorstw rolniczych Wołodymyra Pliutyńskiego.

Tworzymy równierz bazę danych o szlachcie prawobrzeżnej Ukrainy, gromadzimy i porządkujemy informacje o archiwach Ukrainy oraz prowadzony jest blog popularnonaukowy.

Naszą misją jest odrodzanie, zachowanie i popularyzacja tradycji rodzinnych.