Punktowe wyszukiwanie archiwalne

Przegląd poszczególnych dokumentów w archiwum w celu odnalezienia informacji niezbędnych do historii rodziny.

Wyniki udostępniane są w formie kopii lub wyciągów. Na życzenie mogą zostać wydane dokumenty urzędowe (zaświadczenia archiwalne, poświęcone odpisy, akty).

Najpopularniejsze kwerendy:

  • przegląd ksiąg metrykalnych w celu znalezenia aktów urodzenia/małżeństwa/zgonu przodka;
  • ustalenie składu rodziny przodka na podstawie listów wyznaniowych i podatkowych, danych ze spisu ludności;
  • poszukiwanie dowodów służby przodka w armii carskiej lub sowieckiej;
  • poszukiwanie dokumentów dotyczących represjonowanych krewnych;
  • poszukiwanie aktów urodzenia/małżeństwa/zgonu przodków w USC;
  • poszukiwanie informacji w tzw. księgach domowych i księgach gospodarstw domowych.

Możliwa jest także selekcja tematyczna zbiorów archiwalnych i przegląd ich opisów pod kątem obecności potencjalnie wartościowych dla klienta jednostek.

Podstawowe poszukiwanie archiwalne obejmuje przegląd 3-5 jednostek archiwalnych. W rezultacie można znaleźć akt urodzenia twojego przodka i akt małżeństwa/urodzenia jego rodziców. Zazwyczaj da się znaleźć informację o dwóch pokoleniach wstecz.

Cena
Podstawowe przeszukiwanie
od 200 €
1 mies.
Opracowanie planu poszukiwań
od 150 €
od 1 tyg.
Przegląd jednostki archiwalnej
od 30 €
od 1 tyg.