Powstanie Styczniowe 1863 r. Lista powstańców – więźniów twierdzy Kijowskiej

Powstanie Styczniowe 1863 r. Lista powstańców – więźniów twierdzy Kijowskiej

Powstanie Styczniowe 1863 r. było powstaniem polskiej szlachty na terenie dawnej Rzeczypospolitej, mającym na celu przywrócenie jej niepodległości w jej dawnych granicach. Oprócz Polaków w powstaniu wzięli udział Ukraińcy, Białorusini, Litwini i przedstawiciele innych narodowości.

Wśród uczestników byli przedstawiciele polskiej inteligencji, młodzież studencka z Kijowa, Warszawy i innych miast, oficerowie i żołnierze polskiego pochodzenia, którzy służyli w rosyjskiej armii cesarskiej, polscy właściciele ziemscy wraz z poddanymi i służbą, średnia i drobna szlachta.

Powstanie nie znalazło poparcia wśród ukraińskich chłopów z Prawobrzeżnej Ukrainy, którzy potraktowali je jako „pański żart”. Wręcz przeciwnie, wielu chłopów wzięło udział w tłumieniu powstania po stronie wojsk cesarskich, zbierając się w tzw. „wartę chłopską”.

Powstanie trwało ponad rok i zostało całkowicie stłumione latem 1864 roku. Część powstańców została schwytana i przetrzymywana w twierdzy Kijowskiej nad Peczerskiem, gdzie została skazana. Przywódców rozstrzelano, pozostałych zesłano na katorgę na Syberię.

Przywódcy powstańców rozstrzelani w twierdzy Kijowskiej:

 1. Władysław Ludwik Padlewski (21.11.1863)
 2. Adam Zieliński
 3. Władysław Tadeusz Rakowski
 4. Platon Krzyżanowski
 5. Romuald Olszański
 6. Adam Drużbacki

Lista powstańców, którzy zostali uwięzieni w Skośnym Kaponirze, a później zesłani na katorgę na Syberię:

 1. Piotr Wieliszewski
 2. Aleron Von Niedermeyer
 3. Antoni Górkowski
 4. Józef Kondracki
 5. Bernad Klodnitz
 6. Teofil Miszkowski
 7. Antoni Rogodziński
 8. Teofil Różyc
 9. Władysław Szymański
 10. Włodzimierz Miałowski
 11. Władysław Liński
 12. Ludwik Stępkowski
 13. Rudolf Goszeński
 14. Antoni Hryniewicki
 15. Zenon Oledzki
 16. Gustaw Dąbrowski
 17. Jan Kosacki
 18. Władysław Baczyński
 19. Maciej Busiewicz
 20. Henryk Jakubowski
 21. Piotr Zaremba
 22. Gabriel Jasiński
 23. Andrzej Baczyński
 24. Artem Szuba
 25. Tomasz Procenko
 26. Teodor Szuba
 27. Izaak Popoński
 28. Konstantyn Zapolski
 29. Tadeusz Beniowski
 30. Henryk Sędzikowski
 31. Józef Dziewulski
 32. Wiktor Beniowski
 33. Rafał Matuszewski
 34. Jan Stankowski
 35. Krystian Pakowicz
 36. Jerzy Pieszyński
 37. Augustyn Czerwiński
 38. Ignacy Kowalewski
 39. Wiktor Drużbacki
 40. Erazm Michałowski
 41. Jan Zborowski
 42. Władysław Cywiński
 43. Ferdynand Marcinkowski
 44. Józef Pietrowski
 45. Konrad Żurachowski
 46. Stefan Wójcik
 47. Cyryl Sawikowski
 48. Michał Szuszka
 49. Jan Proszeński
 50. Seweryn Hopiński
 51. Wiktor Hopiński
 52. Maciej Garszyński
 53. Karol Hopszyb
 54. Jerzy Moszyński
 55. Stanisław Truka
 56. Onufry Breliński
 57. Karol Wiliński
 58. Leon Panewicz
 59. Konrad Michałowski
 60. Alfred Kuczalski
 61. Hieronim Hein
 62. Konstantyn Nazarski
 63. Józef Dzierżanowski
 64. Michał Szembel
 65. Karol Żmijewski
 66. Polikarp Romańnski
 67. Jan Jaworski
 68. Jan Niedzielski
 69. Henryk Pietrowski
 70. Julian Żiznowski
 71. Piotr Griuszow
 72. Ignacy Griuszow
 73. Jan Waśniewski
 74. Adam Berżyński
 75. Mikołaj Brzozowski
 76. Jan Pieszyński
 77. Wojciech Grygorowicz
 78. Klaudiusz Wereszczak
 79. Antoni Głuszecki
 80. Piotr Zwoliński
 81. Wasyl Wituszewski
 82. Adam Paszkowski
 83. Wasyl Łapko
 84. Stefan Wojcik
 85. Mikołaj Dmuchowski
 86. Felicjan Morczuszowski
 87. Antoni Girsił
 88. Franciszek Tomaszewski
 89. Juliusz Gurszt
 90. Jan Paszkowski
 91. Dominik Sekko
 92. Antoni Konwiński
 93. Zygmunt Miedźdzwiecki
 94. Grzegorz Iwanicki
 95. Stanisław Sidorowski
 96. Karol Pawłowski
 97. Jan Babik
 98. Józef Dunajewski
 99. Jan Garder
 100. Artur Botewski
 101. Józef Sokołowski
 102. Stanisław Czerkaski
 103. Benedykt Lewicki
 104. Jan Dobrowolski
 105. Zygmunt Janowski
 106. Artur Pierozynski
 107. Tomasz Hryniuk
 108. Teodor Świrczyński
 109. Lucjan Lam
 110. Jan Kobyliński
 111. Antoni Kowalski
 112. Ludwik Janiszewski
 113. Filon Ziemniak
 114. Jan Wysocki
 115. Wojciech Sylwiński
 116. Franciszek Francewicz
 117. Norbert Antonowicz
 118. Wojciech Łakomski
 119. Franciszek Kaczkowski
 120. Władysław Mantuani
 121. Feliks Kubowicz
 122. Józef Prusak
 123. Franciszek Nartowski
 124. Stefan Rawita
 125. Karol Andrzejewski
 126. Tomasz Sotnikow
 127. Stanisław Krudowski
 128. Ferdynand Saczkiewicz
 129. Seweryn Monastyrski
 130. Ludwik Januszewski
 131. Wawrzyniec Jagiełło
 132. Antoni Mikszewicz
 133. Wiktor Gnoinski
 134. Ludwik Burawski
 135. Wincenty Czuda
 136. Mieczysław Stojanowski
 137. Karol Dyszynski
 138. Michał Łappa
 139. Ignacy Fudakowski
 140. Józef Błeszyński
 141. Karol Zeilich
 142. Julian Wyczółkowski
 143. Józef Gogolewski
 144. Konstantyn Bieliński
 145. Andrzej Cholewiński
 146. Leopold Terpicz
 147. Maciej Majerczak
 148. Gracjan Jagołkowski
 149. Szymon Korolczuk
 150. Józef Popowski
 151. Kazimierz Bogusławski
 152. Władysław Szamaj
 153. Otton Missuna
 154. Franciszek Sokaczewski
 155. Antoni Sokaczewski
 156. Gustaw Katkowski
 157. Feliks-Franciszek Charzewski
 158. Dionizy Samsonowicz
 159. Teofil Skalski
 160. Sergiusz Kartiuk
 161. Feliks Szadurski
 162. Wacław Łozowski
 163. Hieromnich Józef Żebrowski
 164. Roch Wilczyński
 165. Anastazy Mianowski
 166. Wincenty Szymański
 167. Lew Laskowski
 168. Dionizy Bagnowski
 169. Michał Jaworski
 170. Walerian Sokołowski
 171. Ferdynand Bagnowski
 172. Józef Sobociński
 173. Bronisław Frankowski
 174. Heliodor Brzozowski
 175. Seweryn Brzozowski
 176. Ignacy Ryczkowski
 177. Jan Kański
 178. Ignacy Hołoszczuk
 179. Andrzej Kowtoniuk
 180. Aleksander Wyszyński
 181. Wiktor Wilczynski
 182. Jan Starczewski
 183. Stanisław Zborowski
 184. Henryk Klewicki
 185. Antoni Kochanowicz
 186. Zenon Brzeski
 187. Kazimierz Krasnodębski
 188. Aleksander Przedpełski
 189. Henryk Dalkiewicz
 190. Władysław Pietrowski
 191. Józef Kubaszewski
 192. Józef Kochanowicz
 193. Hipolit Malinowski
 194. Aleksander Swyrczowski
 195. Adolf Kasperowicz
 196. Romuald Mikołaj Szwykowski
 197. Zygmunt Lisicki
 198. Antoni Gruszczyński
 199. Aleksander Przedpełski
 200. Kalist Przedpełski
 201. Józef Pietrowski
 202. Gustaw Poznański
 203. Hipolit Macicki
 204. Józef Zaremba
 205. Maciej Jackiewicz
 206. Michał Kozłowski
 207. Hipolit Czerniachowski
 208. Ferdynand Ginter
 209. Zenon Mogilnicki
 210. Hipolit Niwiński
 211. Sylwester German
 212. Jan Makowski
 213. Władysław Łowiecki
 214. Kazimierz Niwiński
 215. Gustaw Żmigrodzki
 216. Stanisław Kazanowski
 217. Cezary Malerb
 218. Longin Szostak
 219. Józef Bakaliński
 220. Pius Szymański
 221. Stanisław Pruski
 222. Jan Tatoszyr
 223. Bronisław Olszewski
 224. Teodor Beznosiuk
 225. Józef Kosacki
 226. Erazm Kosacki
 227. Bartłomiej Zakrzewski
 228. Jan Mikulski
 229. Wilhelm Arabski
 230. Józef Sikorski
 231. Maciej Fidelski
 232. Romuald Tronowski
 233. Konstantyn Dubicki
 234. Jan Dubicki
 235. Wincenty Ratyński
 236. Bronisław Święcicki
 237. Sykstus Święcicki
 238. Franciszek Soboniewski
 239. Benedykt Ruciński
 240. Wincenty Sawiński
 241. Antoni Jurewicz
 242. Marcin Cudnowski
 243. Józef Goszcza
 244. Andrzej Kanarka
 245. Julian Kownacki
 246. Wojciech Gruszecki
 247. Stanisław Abramowicz
 248. Anastazy Zapolski
 249. Klaudiusz Wereszczak
 250. Erazm Kruczkowski
 251. Józef Rabiński
 252. Franciszek Tomaszewski
 253. Karol Szwejbs
 254. Jan Czapski
 255. Mateusz Jankowski
 256. Ignacy Iwaszkiewicz
 257. Karol Kościuszko
 258. Ludwik Promianowski
 259. (N) Kamieniecki
 260. Józef Toporowski
 261. Władysław Lemański
 262. Norbert Żurawski
 263. Stroszan Chleban
 264. Prokopiusz Kuczerenko
 265. Grzegorz Kowstuczenko
 266. Stefan Bielski
 267. Feliks Szymański
 268. Jan Zieliński
 269. Maciej Maśliński
 270. Antoni Tanawski
 271. Augustyn Romanowski
 272. German Romanowski
 273. Ignacy Janczewski
 274. Edward Jankiewicz
 275. Antoni Sawicki
 276. Feliks German
 277. Konstantyn Wontorowski
 278. Jan Okiński
 279. Jan Czułowski
 280. Jan Antoniuk
 281. Wasyl Borowik
 282. Tichon Konowalczuk
 283. Dawid Trochimczuk
 284. Trofim Melinczuk
 285. Jan Bołsunowski
 286. Józef Rawski
 287. Józef Staniszewski
 288. Wasyl Koberski
 289. Rajmund Lewicki
 290. Alojzy Dokiński
 291. Adam Starzyński
 292. Cyprian Jaroszewski
 293. Piotr Kowalski
 294. Grzegorz Sienkiewicz
 295. Bolesław Pieszyński
 296. Antoni Kostnieszko
 297. Aleksander Strelczenko
 298. Władysław Szeramowicz
 299. Wincenty Wasilewski
 300. Stefan Wykowski
 301. Serafin Wereszczako
 302. Baltazar Garczyński
 303. Klemens Karaczewski
 304. Teus Andruszewicz
 305. Kacper Paszkowski
 306. Władysław Kardoliński
 307. Maciej Mikołajczuk
 308. Franciszek Białocki
 309. Daniel Drozdowski
 310. Ignacy Wolski
 311. Leonard Kobryński
 312. Julian Jankiewicz
 313. Tymoteusz Kowalewski
 314. Józef Pogorzelski
 315. Leon Paszkiewicz
 316. Józef Bieńkowski
 317. Łukasz Opacki
 318. Mikołaj Godlewski
 319. Seweryn Gajewski
 320. Romuald Wereszczanow
 321. Antoni Popławski
 322. Antoni Popławski
 323. Roman Bninski
 324. (N) Sawiński
 325. Władysław Winiarski
 326. Jarosław Dunin
 327. Bronisław Traczewski
 328. Wasyl Fryckowski
 329. Erazm Padlewski
 330. Polikarp Malewicz
 331. Apolinary Sławiński
 332. Henryk Gołubicki
 333. Józef Rutkowski
 334. Feliks Perylski
 335. Antoni Gołubicki
 336. Ignacy Grabowski
 337. Kondrat Izdebski
 338. Antoni Horyński
 339. Ignacy Horyński
 340. Gustaw Zełenko
 341. Józef Konferowicz
 342. Edward Abramowicz
 343. Aleksander Dąbrowski
 344. Wincenty Kropielnicki
 345. Hieronim Ogonowski
 346. (N) Cybulski
 347. Antoni Koriwow
 348. (N) Walerian
 349. Józef Lipiński
 350. Dymitr Mazarski
 351. Aleksander Podlewski
 352. Antoni Dragomirecki
 353. Karol Drogomirecki
 354. Stanisław Grodecki
 355. Wasyl Wityński
 356. Feliks Cynerski
 357. Konstantyn Dąbrowski
 358. Ignacy Gołębiowski
 359. Kornakan Biczyński
 360. Pius Łęczycki
 361. Feliks Łabejkowski
 362. Adolf Kuncewicz
 363. Grzegorz Łojko
 364. Piotr Kropiwnicki
 365. Piotr Kubecki
 366. Aleksander Rosza
 367. Antoni Baczkowski
 368. Damian Panicki
 369. Celestyn Bogucki
 370. Emeryk Pilecki
 371. Aleksander Miedźwiecki
 372. (N) Barsotti
 373. Jakub Zarzeczewski
 374. Franciszek Potocki
 375. Jan Potocki
 376. Władysław Skorzanowski
 377. Jan Leon Sokólski
 378. Sylwester Bondarowski
 379. Władysław Dowgird
 380. Stanisław Karpowicz
 381. Adam Kulczycki
 382. Witalis Kuranowicz
 383. Władysław Wiszniewski
 384. Antoni Czapinski
 385. Ludwik Cywinski
 386. Kazimierz Marcinkowski
 387. Marcin Śnigurski
 388. Konstantyn Butycki
 389. Tadeusz Zaszczyński
 390. Ludwik Serednicki
 391. Ludwik Dziewiński
 392. Wiktor Dziewiński
 393. Franz Žmigrodzki
 394. Tytus Neuman
 395. January Kędrzycki
 396. Tomasz Gasinski
 397. Herod Płaszka
 398. Edmund Podsosnowski
 399. Paweł Bogucki
 400. Julian Tetmajer
 401. Wiktor Kronicki
 402. Kazimierz Groniewski
 403. Michał Kaczyński
 404. Józef Makowski
 405. Stanisław Kędzierski
 406. Zygmunt Smoleński
 407. Władysław Wiszniewski
 408. Antoni Czapliński
 409. January Kedrzyński
 410. Franciszek Nowicki
 411. Dionizy Gołębiewski
 412. Franciszek Klimowicz
 413. Karol Stasiewicz
 414. Walery Iliaszewicz
 415. Kondrat Jaroleszcz
 416. Piotr Razmielinski
 417. Maurycy Benkowicz
 418. Grzegorz Dawidienko
 419. Bolesław Habetin
 420. (N) Stańkowski
 421. Wiktor Smuniewski
 422. Iwan Lenkiewicz
 423. Józef Nowakowski
 424. Józef Zawadzki
 425. Edward Piasecki
 426. Kazimierz Czarnowski
 427. Wincenty Ossowski
 428. Erazm Komański
 429. Józef Wasilewski
 430. Władysław Dyczakowski
 431. Konstantyn Orianopławski
 432. Faustyn Gumowski
 433. Światosław Zborowski
 434. Antoni Orłowski
 435. August Kostkiewicz
 436. Julian Kucharewicz
 437. Aleksander Mezer
 438. Stanisław Klass
 439. Marian Ulatowski
 440. Antoni Polański
 441. Hieronim Peski
 442. Cyryl Zalewski
 443. Piotr Kozieradzki
 444. Celestyn Felankowski
 445. Józef Niebielski
 446. Józef Bierezowski
 447. Andrzej Stempiński
 448. Kazimierz Zalewski
 449. Roman Zborowski
 450. Władysław Binkowski
 451. Jan Topczewski
 452. Teodozy Babach
 453. Mikołaj Ciepliński
 454. Józef Smorczewski
 455. Cezary Benner
 456. Zygmunt Węgłowski
 457. Mikołaj Węgłowski
 458. Teodor Ochrymowicz
 459. Bolesław Jaroszewski
 460. Feliks Suski
 461. Gustaw Dynowski
 462. Stanisław Jacewicz
 463. Jan Iwanicki
 464. Antoni Kamiński
 465. Wincenty Niebyłowski
 466. Leonid Słomkowski
 467. Leonard Dabrowski
 468. Fortunat Margucel
 469. Włodzimierz Bielkiewicz
 470. Alojzy Kaczyński
 471. Marian Diatełowicz
 472. Antoni Jasewicz
 473. Wacław Ołtarzewski
 474. Jan Leparski
 475. Aleksander Laskowski
 476. Wiktor Ponitycki
 477. Wojciech Słonia
 478. Daniel Gołowiński
 479. Ludwik Groza
 480. Erazm Czertenski
 481. Konstantyn Batycki
 482. Tomasz Goliński
 483. Tytus Neuman
 484. Franciszek Żmigrodzki
 485. Teodozjusz Zaszczyński
 486. Ludwik Gniewiński
 487. Wiktor Gniewiński
 488. Albert Fredro
 489. Aleksander Bopreliński
 490. Narcyz Paszyński
 491. Józef Orłowski
 492. Józef Wojciechowski
 493. Ryszad Zieliński
 494. Adam Drużbacki
 495. Adam Zieliński
 496. Platon Krzyżanowski
 497. Romuald Olszanki
 498. Tadeusz Rakowski
 499. Władysław Padlewski
 500. Karol Rudzki
 501. Lucjan Lisikiewicz
 502. Roman Dowgiert
 503. Eliasz Gniezdowski
 504. Jan Żurakowski
 505. Hieronim Bałaszewicz
 506. Sylwester Bondarowski
 507. Władysław Dowgird
 508. Konstantyn Mioduszewski
 509. Wacław Gnoiński
 510. Stanisław Karpowicz
 511. Adam Kulczycki
 512. Witalis Kurmanowicz
 513. Kondrat Kulczycki
 514. Bolesław Nowicki
 515. Piotr Kwiatkowski
 516. Fortunat Skorasinski
 517. Michał Gołębiowski
 518. Dominik Makarewicz
 519. Kajetan Uszczapowski
 520. Jan Pawski
 521. Jan Szczygielski
 522. Jan Strojwan
 523. Jan Strojwan
 524. Andrzej Strojwan
 525.  Stefan Strojwan
 526. Jakub Strojwan
 527. Jan Dembicki
 528. Władysław Zazulinski
 529. Bolesław Zazuliński
 530. Feliks Puzdrowski
 531. Ludwik Puzdrowski
 532. Teodor Stalnik
 533. Grzegorz Mersożka
 534. Wincenty Rudnicki
 535. Karol Dobrowolski
 536. Aleksander Rajkowski
 537. Feliks Samborski
 538. Ignacy Drągbieński
 539. Zygmunt Husarowski
 540. Ignacy Kamiński
 541. Michał Lisowiec
 542. Marian Nitowski
 543. Jan Kulczycki
 544. Tatian Mileczyk
 545. Adolf Nowicki
 546. Julian Matto
 547. Sabeliusz Kudrycki
 548. Jan Tetera
 549. Władysław Zaleski
 550. Władysław Okryński
 551. Józef Butowicz
 552. Konstantyn Rogoziński
 553. Dionizy Pieńkowski
 554. Wojciech Niebyłowski
 555. Aleksander Niebyłowski
 556. Aleksander Miller
 557. Paweł Miller
 558. Grzegorz Demczewski
 559. Józef Grecki
 560. Juian Zatwarnicki
 561. Walenty Komorski
 562. (N) Żarski
 563. Filip Talko
 564. Antoni Moszczyński
 565. Leon Ochocki
 566. Tobiasz Korczewski
 567. Edward Matuszewski
 568. Lubomir Uziębło
 569. Stanisław Krauze
 570. Bolesław Zeifert
 571. Zenon Stroczkowski
 572. Jan Nałęcz
 573. Wasyl Kukalenko
 574. Tymoteusz Piaskowski
 575. Franciszek Razicki
 576. Michał Jaskół
 577. Karoman Borysiuk
 578. Władysław Łaskarzewski
 579. Adam Podgajecki
 580. Jozef Koryzna
 581. Daniel Jarmołajew
 582. Dymitr Tołokiński
 583. Tadeusz Tołokiński
 584. Kalistrat Wierciński
 585. Wiktor Iwanicki
 586. Aleksander Janiszewski
 587. Mikołaj Ossowski
 588. Antoni Łański
 589. Józef Umiński
 590. Safron Hermanowski
 591. Erazm Dobrowolski
 592. Wiktor Jakubski
 593. Sabin Majewski
 594. Stanisław Niewmierżycki
 595. Adam Skokowski
 596. Henryk Niewmierzycki
 597. Jan Świszulski
 598. Karol Moszczyński
 599. Anastazy Tulski
 600. Piotr Szymkowicz
 601. Bronisław Kosacki
 602. Adam Komarnicki
 603. Melchior Żurakowski
 604. Wincenty Mroczkowski
 605. Wiktor Miński
 606. Stanisław Stawicki
 607. Grzegorz Zabłocki
 608. Andrzej Melitenko
 609. Prosper Kropilnicki
 610. Augustyn Wilczyński
 611. Kajetan Dudkowski
 612. Michał Janowski
 613. Józef Gumieniecki
 614. Edward Kowalski
 615. Mikołaj Wierzchołowski
 616. Zygmunt Gumieniecki
 617. Stanisław Sosnowski
 618. Hipolit Czaplicki
 619. Ludwik Newe
 620. Józef Jakubowski
 621. Julian Leksicki
 622. Witold Wielkowski
 623. Antoni Gierski
 624. Albin Ulinski
 625. Alfred Waśniewski
 626. Władysław Malecki
 627. Stanisław Antonowicz
 628. Marcel Sokołowski
 629. Ludwik Lutkiewicz
 630. Franciszek Boerner
 631. Jan Skolimowski
 632. Dawid Papiernik
 633. Antoni Studnicki
 634. Hipolit Róžycki
 635. Michał Szajczyk
 636. Tomasz Litwiński
 637. Henryk Mercel
 638. Karol Kiczkowski
 639. Kalist Madurowicz
 640. Franciszek Placer
 641. (N) Kaszarnicki
 642. Ignacy Radoń
 643. Zenon Jastrzębski
 644. Franciszek Florczak
 645. Władysław Szpakowski
 646. Włodzimierz Mańczewski
 647. Marcel Sobotkiewicz
 648. Mikołaj Maślak
 649. Jan Krzeczkowski
 650. Mikołaj Zok
 651. Sebastian Świta
 652. Marcin Jarosz
 653. Wasyl Żurawski
 654. Józef Strzałkowski
 655. Hilary Skiba
 656. Wasyl Szucki
 657. Faustyn Lachowicz
 658. Jan Hopiński
 659. Jakub Hopiński
 660. Leonard Olszański
 661. Sidor Jakubowski
 662. Michał Chersoniuk
 663. Wojciech Toporowski
 664. Sidor Pawłoszczuk
 665. Ksawery Hulski
 666. Aleksander Łapuszyński
 667. Zenon Nosalski
 668. Józef Sagatyński
 669. Władysław Poprzycki
 670. Franciszek Goryński
 671. Stefan Zacniewski
 672. Adam Zieliński
 673. (N) Korzeniowski
 674. Mikołaj Szymański
 675. August Iwański
 676. (N) Tarnawski
 677. Konrad Sobański
 678. (N) Urbanowicz
 679. Florian Mazurkiewicz
 680. Mikołaj Sawiński
 681. (N) Puchalski
 682. (N) Witwicki
 683. (N) Żywolt
 684. (N) Korycki
 685. Józef Smoleński
 686. Franciszek Maliszewski
 687. Edward Zołotarewicz
 688. Walerian Szydłowski
 689. Józef Markowski
 690. Michał Opoczyński
 691. Leon Michałowski
 692. Władysław Biesiadowski
 693. Ignacy Górecki
 694. Piotr Zakrzewski
 695. Antoni Zieliński
 696. Jan Chodkiewicz
 697. Leoncjusz Zasławski
 698. Antoni Ichnatowski
 699. Apoloniusz Obodziński
 700. Jan Zajączkowski
 701. Wiaczesław Kurzański
 702. (N) Kozłowski
 703. Eustachy Kronicki
 704. Wawrzyniec Kamiński
 705. Edward Tyssen
 706. Otton Czarkowski
 707. Adolf Skowroński
 708. Wilhelm Czubiński
 709. Klemens Gross
 710. Kalikst Wener
 711. Prot Piątka
 712. Jan Bogucki
 713. Edmund Podsosnowski
 714. Roman Dowgird
 715. Eliasz Gwoździowski
 716. Hieronim Boguszewicz
 717. Sylwester Bondarowski
 718. Władysław Dowgiert
 719. Konstantyn Młoduszewski
 720. Michał Gołębiowski
 721. Cezary Żurawski
 722. Karol Niedziałkiewicz
 723. Włodzimierz Nowicki
 724. Bernard Dobropański
 725. Wincenty Kropiczkowski
 726. Kazimierz Wojciechowski
 727. Teofil Jakubowski
 728. Czesław Drogostański
 729. Florian Floreński
 730. Wincenty Andrzejewski
 731. Modest Turczanowicz
 732. Julian Święcicki
 733. Felicjan Lachowiecki
 734. Michał Kurszanowicz
 735. Lucjan Megerdicz
 736. Gustaw Brodowski
 737. Stefan Zaronicki
 738. Seweryn Kłosowski
 739. Leopold Cyterski
 740. Franz Grozda
 741. Józef Piotrowski
 742. Aleksander Fantanin
 743. Aleksander Niezdymowski
 744. Teofil Olszewski
 745. Zachariusz Michanowski
 746. Józef Burewicz
 747. Teodor Krupczyński
 748. Konstantyn Propieszycki
 749. Aleksander Zapolski
 750. Leoncjusz Janiszewski
 751. Zygmunt Bieroński
 752. Józef Bieroński
 753. Franciszek Zawadzki
 754. Ernest Młodzianowski
 755.  Albert Weller
 756. Tymoteusz Jaworski
 757. Ludwik Wojnarowicz
 758. Dionizy Dębski
 759. Józef Baliński
 760. Franciszek Peszko
 761. Cyryl Manosjar
 762. Wincenty Gładkowski
 763. Antoni Sabotnicki
 764. Polidor Lachowiecki
 765. Michał Wolski
 766. Leon Rustycki
 767. Stanisław Szczaliński
 768. Zenobiusz Wasilewski
 769.  Karol Lenebrandt
 770.  Ksawery Lenebrandt
 771.  Edward Malan
 772.  Wincenty Turowski
 773.  Onufry Rosiewicz
 774. Antoni Gras
 775. Oktawian Prokop
 776. Teofil Gajewski
 777. Konstantyn Podwysocki
 778. Ludwik Kwieciński
 779. Leon Wojnik
 780. Kazimierz Grygorowski
 781. Dionizy Wesołowski
 782. Aleksander Malinowski
 783. Władysław Malinowski
 784. Antoni Janczyński
 785. Erazm Drozdowski
 786. Walery Wysznicki
 787. Leoncjusz Bazylewski
 788. Henryk Dąbrowski
 789. Piotr Dębski
 790. Edward Niewiarowski
 791. Nikodem Pietrowski
 792. Adam Roniewski
 793. Stanisław Broda
 794. Aleksander Bering
 795. Jan Kwiatkowski
 796. Sebastian Ilnicki
 797. Celestyn Koński
 798. Wincenty Bajal
 799. Gracjan Pieszyński
 800. Marcin Zieliński

Źródło: Tablice pamiątkowe Kaponiru Skośnego, Kijów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *